Blog

TESOL Setifikasının tarihçesi, TESOL sertifika eğitimlerinin dünü bugünü, TESOL sertifikasını akritite eden kurumlar, Sertifikanı geçerliliğini nasıl sorgulayabilirim

British-Institute-Junior-edu
Dil Öğrenimi Online Canlı Eğitimler TESOL Sertifikası

TESOL Setifikasının tarihçesi, TESOL sertifika eğitimlerinin dünü bugünü, TESOL sertifikasını akritite eden kurumlar, Sertifikanı geçerliliğini nasıl sorgulayabilirim

TESOL Sertifikası, 1990’ların başından bu yana İkinci veya Diğer Dil Olarak İngilizce öğretimi (TESOL) için bir gerekliliktir. Böyle bir sertifikaya duyulan ihtiyaç, nitelikli öğretmenlerin etkili dil eğitimi sağlamak için gerekli olduğunun kabul edilmesinden doğmuştur. O zamandan bu yana TESOL Sertifika Programı, öğretim ve öğrenimde mükemmelliğin uluslararası düzeyde tanınan bir ölçütü haline gelmiştir.

Bugün dünya çapında TESOL sertifika eğitim programları sunan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bu programların kapsamı ve süresi farklılık göstermekle birlikte, hepsi dilbilimin temelleri, müfredat geliştirme, ders planlama, ölçme ve değerlendirme ve sınıf yönetimi/öğretme stratejileri konularında temel bilgiler sağlamaktadır. Kurslara ek olarak, program katılımcıları genellikle stajyerler aracılığıyla pratik deneyime erişebilirler veya gönüllü fırsatları.

TESOL Sertifikası, American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL), Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL International Association) ve çeşitli ulusal TESOL kuruluşları dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından akredite edilmiş ve onaylanmıştır. Buna ek olarak, birçok işveren artık öğretmenlik pozisyonlarında değerlendirilmek için başvuru sahiplerinin geçerli bir TESOL Sertifikasına sahip olmalarını şart koşmaktadır.

Size bir TESOL sertifika eğitim programı sunan herhangi bir kurumun uygun şekilde akredite edildiğinden emin olmak önemlidir. Bu, ilgili akreditasyon kurumlarını araştırarak ve bu tür programlar sunan kurumların izlediği kalite güvence süreçleri hakkında sorular sorarak yapılabilir. Ayrıca, daha önce TESOL sertifikası almış diğer öğretmenlere sormak da faydalı olabilir sertifikanın geçerliliğine ilişkin görüşlerini almak için aynı kurumdan görüş alabilirsiniz. Sonuç olarak, herhangi bir TESOL Sertifika Programının size uluslararası alanda tanınan bir yeterlilik sağlaması ve sizi ikinci veya diğer bir dil olarak İngilizce öğretiminde başarılı bir kariyere hazırlamaya yardımcı olması gerektiğini unutmamak önemlidir.

İlgili akreditasyon kurumları tarafından onaylanmış olması ve bu tür programları sunan kurumların izlediği kalite güvence süreçleri hakkında sorular sormaları gerekmektedir. TESOL sertifikası almak isteyenlerin, programın uygun şekilde akredite edildiğinden emin olmak için eğitim veren herhangi bir kurumu araştırmaları da önemlidir. Ayrıca, daha önce aynı kurumdan TESOL sertifikası almış diğer öğretmenlerden görüş almak da faydalı olabilir. Nihayetinde, bu adımları atarak herhangi bir TESOL Sertifika Programının uluslararası alanda tanınan bir yeterlilik sağlayacağından ve sizi ikinci veya diğer bir dil olarak İngilizce öğretiminde başarılı bir kariyere hazırlamaya yardımcı olacağından emin olabilirsiniz.

TESOL Sertifikasını tamamlamak bağlılık, özveri ve sıkı çalışma gerektirir, ancak uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olmanın ödülü buna değer. Geçerli bir TESOL Sertifikası ile İngilizceyi ikinci veya başka bir dil olarak öğretmek için daha iyi hazırlanmış olacak ve daha fazla kariyer seçeneğine sahip olacaksınız. Sonuç olarak, TESOL Sertifika Programı nitelikli bir ESL öğretmeni olma yolunda önemli bir adımdır ve öğretme ve öğrenmede uluslararası kabul görmüş bir mükemmellik ölçütü haline gelmiştir.

Nitelikli bir ESL öğretmeni olma ve TESOL Sertifikanızı alma yolculuğunuzda iyi şanslar!

Düşünceni buraya bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir